#พลาดไม่ได้!!!…เพลงของพ่อ ในหลวงร.๑๐โปรดเกล้าฯ วงดุริยางค์บรรเลง ลานพระบรมรูปทรงม้า แห่รับชมเนืองแน่น (รายละเอียด)


ถือเป็นพระกรุณาเป็นอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหลังหางม้า ลานพระบรมรูปทรงม้า ในพื้นที่ลานพระราชวังดุสิต โดยวงดุริยางค์ทหารบกเริ่มบรรเลงเป็นวงแรกของทุกวันเสาร์ โดยจะจัดแสดงในทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 21.00 น.


โดยในวันที่ (29 เม.ย.) เมื่อเวลา 18.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้ง และเปี่ยมสุนทรียภาพ เพื่อพระราชทานความสุขแก่คนไทย อีกทั้งยังเป็นการขับกล่อมให้แก่ประชาชน ที่มาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ณ ลานพระราชวังดุสิต ให้มีความสุข


โดยวันนี้ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้วงดุริยางค์กองทัพบก เป็นวงแรกมาบรรเลงเพลงให้ประชาชนที่มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่บริเวณด้านหลังหางม้า ลานพระบรมรูปทรงม้า ในพื้นที่ลานพระราชวังดุสิต


ทั้งนี้ พลอากาศเอก ภักดี แสงชูโต รองราชเลขาธิการพระราชวัง ได้เป็นตัวแทนนำคณะข้าราชการและประชาชน ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้นำคณะเจ้าหน้าที่หันหน้าเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่การแสดงดนตรีจะเริ่มขึ้น


สำหรับบทเพลงที่วงดุริยางค์กองทัพบก ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้ ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงเทิดพระเกียรติ ทั้งหมด 30 บทเพลง อาทิ เพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล เดินตามรอยเท้าพ่อ คิงออฟเดอะคิง โดยวงดุริยางค์ทหารบกที่จัดแสดงครั้งนี้ มีนักดนตรีทั้งหมด 60 คน และวาทยกร 1 คน ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมจำนวนมากเต็มพื้นที่เก้าอี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้หลายร้อยคน


และการบรรเลงเพลงจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาบรรเลงเพลงให้ประชาชนได้รับชมกันจากวงดุริยางค์ 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยจะจัดแสดงในทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 21.00 น. ผู้ที่มาชมการแสดงดนตรีสามารถจอดรถได้ที่สนามเสือป่า และสวนอัมพร


ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องสักการะพระบรมรูปทรงม้าให้ประชาชนทุกคนนำไปสักการะ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป วันละ 500 ชุด ให้บริการที่เต็นท์ฝั่งประตูสวนอัมพร ซึ่งประชาชนต่างให้ความสนใจเข้ามาลงชื่อขอรับพานดอกไม้พระราชทานเป็นจำนวนมาก

Loading...

No comments:

Post a Comment