#งานเข้า !! “พรบ.” เตรียมเรียกกองหนุน ชายไทยอายุไม่ถึง 60 ปี ฝึกทหาร 2 เดือน !?


กำลังเป็นที่ฮือฮาของชายไทยทั้งประเทศ เมื่อประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเห็นชอบ “ร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง” (วาระแรก)อย่างสะดวกโยธิน “แม่ลูกจันทร์” โดยสรุปว่า สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือให้อำนาจกระทรวงกลาโหมสั่งเรียกระดมทหารกองหนุนทุกนาย โดยให้กลับมาฝึกอาวุธใหม่ฝึกวินัยทหารใหม่ เพื่อให้มีความฟิตเปรี๊ยะพร้อมใช้งานได้จริงๆ
ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการออกกฎหมายเพื่อเรียกระดมชายไทยที่เป็นทหารกองหนุนให้กลับไปใช้ชีวิตเป็นทหาร กินนอนในค่ายทหารเป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ชาย ไทยที่อยู่ในข่ายต้องถูกเรียกกลับไปเป็นกำลังพลสำรองของ 3 เหล่าทัพ มี 4 กลุ่ม ดังนี้คือ


1.นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ

2.นายทหารชั้นประทวนนอกราชการ

3.ทหารกองหนุนประเภท 1 (คือผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นเนื่องจากเรียน รด. ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี)

4.ทหารกองหนุนประเภท 2 (คือผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่โชคดีจับได้ ใบดำ รวมถึงทหารกองหนุนประเภท 1 ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีถึง 60 ปี)
ผู้มีคุณสมบัติตามสเปกใน 4 กลุ่มนี้ จะได้รับจดหมายเรียกตัวจากกระทรวงกลาโหมให้ไปเข้าค่ายฝึกกำลังพลสำรอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปีละ 4.5 หมื่นคน


โดนหมด ไม่ว่าบิ๊กเนม หรือโนเนม

โดนหมด ไม่ว่าคนรวย หรือคนจน

โดนหมด ไม่ว่าทำราชการ หรือ ทำงานเอกชน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า การเรียก ระดมกำลังพลสำรองไม่ใช่ขึ้นกับความสมัครใจของแต่ละคน แต่เป็น “คำสั่ง” ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ใครเบี้ยว…ไม่ยอมกลับไปฝึกวิชาทหารมีความผิดอาญา นายจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงลูกจ้างที่ถูกเรียกไปฝึกกำลังพลสำรองก็มีความผิดอาญาเช่นกัน

ทีมา:fb.tsgclub.net
Loading...

No comments:

Post a Comment