#ฟังกันชัดๆ!! คำทำนายพระราชินี รัชกาลที่ 10 ว่าจะตรงจริงหรือไม่!! คลิป


เรื่องที่จะกล่าวนี้ ทำนายเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ หลังจากการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมขัตติยราชกุมาร มีพระเกจิสายปฏิบัติท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเมื่อทราบข่าว ก็ได้มีการทำนายไว้ แต่จะขออธิบาย เพียงเรื่อง “พระชายา” เท่านั้น เพราะท่านบอกว่าเรื่องการครองราชย์นั้นมีทำนายอยู่แล้ว
“คำพูดนี้ มิได้มีเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่อย่างใด เพียงบอกเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่นานแล้ว” คำบางคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สมพระเกียรติในการใช้คำพูด
พระเกจิจึงทำนายว่า จักมีพระชายาทั้งหมด ๕ พระองค์เท่านั้น เพราะว่าเป็นคู่กรรมคู่พระบารมีของพระองค์ท่าน
ลำดับที่ ๑ ท่านกล่าวว่า สมพระชาติที่กำเนิด เพราะท่านนี้จักเป็นพระราชวงศ์ คงอยู่นาน แม้กาลเวลาจักแปลเปลี่ยนไปสั่กเท่าใดก็ตาม จักอยู่ด้วยกันระยะหนึ่ง เพราะมีบุญวาสทั้งสองพระองศ์มีเท่านั้น
ลำดับที่ ๒ ท่านกล่าวว่า มีบุตรมากแต่บุญวาสนาไม่นำส่ง เพราะจักเป็นคนที่รักมากที่สุดในทั้ง ๕ พระองค์ แต่จักโดนกีดกันหลายอย่างและผลกรรมที่ทำไว้จะมีบุตร ๔ คน
ลำดับที่ ๓ ท่านกล่าวว่า มาที่ไหนกลับไปที่นั้น พระองค์นี้จักมีบุญมาก และวาสนาที่ได้กระทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนและจักเป็นพระองค์ที่ทรงเมตตามากที่สุดด้วยผลบุญนั้นจักได้กลับมาอีกครั้ง ตามบุญและวาสนาในช่วงหนึ่งส่วนลำดับที่ ๔ และ ลำดับที่ ๕ นั้นท่านอธิบายว่า ถ้ามี ๔ ดีอาจจะไม่มี ๕ วาสนานำพาให้บรรจบ เพราะ ๔ และ ๕ ถือว่าเป็นคู่นังแผ่นดิน และท่านกล่าวไว้ว่า เนื่องโดยพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีที่สูงส่งในการจักเป็นคู่นังบารมีนั้นจึงจักต้องมีสิ่งที่เสริมพระชาตาเพื่อให้เป็นการหนุนนำ ”จึงมีผู้ถามว่าเพราะอะไร” หากถามว่าบุญวาสนาและบารมีนั้นมีมากแต่เพียงไม่อาจจะหมายเทียบเทียมพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีที่สูงส่ง ได้มากนั้นจึงจำเป็นต้องหาสิ่งที่จะกล่าวมานี้ และเป็นการหนุนดวงพระชาตาทั้งคู่ในด้านความรักให้ยืนนาน และราชาควรเก็บไว้เป็นการหนุนซึ่งพระบารมี ถามว่าสำคัญที่จะต้องหาท่านบอกว่าสำคัญอยู่นะ ท่านจึงอุปมาอุปไมย มงกุฎเพชรเมื่อขาด เพชรไปสั่กเม็ดหนึ่งก็ยังเรียกว่ามงกุฎเพชร แต่ไม่สมบูรณ์ แหวนพลอยเมื่อพลอยหายก็ยังเรียกว่าแหวน ฉันใดฉันนั้น สิ่งที่ฉันจะบอกไปนี้ ฉันคงไม่เห็นแล้วคงจะตายก่อนมีบุญได้เห็นจึงขอทักทายไว้ว่า ๑ ชีวิตมนุษย์พึงจักต้อง เลี้ยงเหมือนลูกในอุทร ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็แปลว่าบุญวาสนานั้นไม่ถึงที่จักเป็นบรมราชินี ลำดับที่ ๔ หรือ ๕ พึ่งต้องหาตามฟ้าลิขิต เด็กผู้ที่เกิด ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ราชกาลที่ ๙ พระราชสมภพ (วันที่ ๕) และต้องเกิดเดือนที่เป็นเดือนพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (เดือน ๘) และมีปีนักษัตร ปีจอ เป็นที่พึ่ง และมักจะเกิดในเหล่าแห่งธรรม มากกว่าโลกิยะมีสัญญาลักษณะ ที่นิ้วนางขวา เป็นที่บ่งบอก และมีติงตาติดไว้เบื้องซ้าย ถ้าหาได้จักเป็นมงคลยิ่ง แต่จักยอมเป็นลูกในอุทรหรือเปล่านี้ไม่ทราบแน่ส่วนต้นไม้นั้น พึ่งกล่าวแตกต่างกัน คือ ลำดับที่ ๔ ให้ปลุกต้นไฝ่สีสุกพร้อมกับบุคคลที่กล่าวมา
ส่วนต้นไม้ ลำดับที่ ๕ ให้ปลุกต้น โพธิ์พร้อมกับคนที่กล่าวมาแล้วนั้นเนื่องจากการทำนายนี้มีมาก่อนแล้ว ทางผู้จัดทำเพียงแค่นำเสนอให้เกิดแต่สิ่งดีๆต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสเหมาะที่จะนำเสนอ เพราะเป็นช่วงที่ว่างจาก การมีพระชายา
ทั้งนี้มีข้อที่ทำนายผิดอยู่ ๑ อย่างคือ ลำดับที่ ๒ บอกว่าจักมีบุตร ๔ คน ซึ่งความเป็นจริงและ มี ๑ พระองค์ กับ ๔ ท่านซึ่งเกิดจากคุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์ชมคลิปขอบคุณ : Videos Daily
Loading...

No comments:

Post a Comment