ปาฎิหาริย์บังเกิด!!!… กลางงานครบ100ปี จุฬาฯ “น้ำตาฟ้า”โปรยปราย ขณะถวายความอาลัยแด่ในหลวงร.๙ แต่กลับเกิดอัศจรรย์บางอย่างเมื่อสมเด็จพระเทพฯเสด็จมา !!!(รายละเอียด)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา คุณฟองสนาน จามรจันทร์ ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ ดังนี้…ปาฎิหาริย์..จะๆๆๆ..บันทึกไว้ให้เป็นหลักฐานในงานรำลึกจุฬาฯร้อยปี งานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนวันที่26มีนาคม2560 เวลาประมาณ20.00น.ขณะบนเวทีกำลังมีการแสดงสื่อผสมต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพฯที่เสด็จฯทรงมาเป็นองค์ประธานในพิธี ขณะที่กำลังแสดงถึงองค์ที่รำลึกและถวายความอาลัยแด่ในหลวงร.9 ฝนตั้งเค้ามาชนิดฟ้าแดง… แล้วทิ้งเม็ดปรอยๆลงมาขณะบนเวทีกำลังร้องเพลงลาแล้วจามจุรี..เสมือนพรมน้ำมนต์.หรือ.น้ำตาฟ้า?บางคนกางร่ม..บางคนยอมจะเปียก ผู้เขียนใช้ถุงพาสติกหุ้มกระเป๋าถือไว้แต่ครั้นเวลาประมาณ..20.25น.ขณะสมเด็จพระเทพฯทรงอยู่บนเวทีพร้อมคณะกรรมการผู้จัดงาน..และผู้มาร่วมงานด้านล่างเวทีเรือนหมื่นร่วมจุดเทียนร้องเพลงมหาจุฬากรณ์ซึ่งเป็นเพลงสุดท้าย… ฝนหยุด..!!!!!ค่ะ..หลังจากนั้นฟ้าเปิดมองจากสนามหน้าหอประชุมจุฬาฯที่จัดงานเห็นดาววับวาวบนฟ้าทางสามย่าน…..ผู้เขียนกับเพื่อนๆ..เช่นโรจน์ไทยรัฐ..โอ่ง..ป้อม..ตุ้ม..กลุ่มนิเทด10 มองหน้ากัน…พูดไม่ออก..แต่คำถามคือ…พระสยามเทวาธิราชพระองค์ใดหนอ..ที่ทรงเป็นเจ้าแห่งฝนและทรงอำนวยพรให้เห็นจะๆๆเช่นนี้….ข้ามา….ข้าเห็นด้วยตา……..งานร้อยปีจุฬาฯ

การนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และทรงคม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า หลังจากทรงบาตรแล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับบุคลากรต่างๆซึ่งร่วมตักบาตรในลานบริเวณเสาธงฯ ด้วย

จากนั้น เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคม และเสด็จฯไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้อง 111 เสวยพระกระยาหารเช้า เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปยังห้อง 105 โดยมีนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี เฝ้าฯรับเสด็จ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกผู้แทนกลุ่มประชาคมจุฬาฯ เข้าเฝ้าฯถวายธูปเทียนแพ และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยการนี้ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งปีนี้จุฬาฯ ทูลเกล้าฯถวายหนังสือ “หนึ่งร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย” ผลงานของ ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ และศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

เมื่อเสด็จฯถึงโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย อุทยานจุฬาฯ 100 ปี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นจามจุรี 9 ต้นหน้าอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งแต่ละต้นล้วนเป็นต้นกล้าที่เพาะมาจากต้นจามจุรีที่ในหลวงร.9 ทรงปลูกไว้หน้าหอประชุมจุฬาฯ เมื่อ 15 มกราคม 2505 การนี้ทรงปลูกแต่ละต้นให้มีระยะห่างกัน 9 เมตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จฯไป ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้จัดแสดงตัวอย่างพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิ ฝนหลวง ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ และทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกต้นไม้พระราชทาน 100 ต้น ที่อยู่ด้านข้างตัวอาคาร โดยต้นไม้พระราชทาน 100 ต้นนี้เป็นพันธุ์ไม้จากวังสระปทุม 100 สายพันธุ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และเสด็จฯ ไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน และเสด็จฯกลับต่อจากนั้นเสด็จฯไปยังโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างประเทศจากทั้งหมด 33 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเกียวโต, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน, เดอ ลา ซาลล์ ยูนิเวอร์ซิตี้ และ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ควีนแลนด์ และเสด็จฯ ไปยังโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปีทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย การนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานมหาวิทยาลัยขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2459 และพระราชทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภายในงานมีเหล่าประชาคมจุฬาฯ และบุคคลสำคัญในประเทศมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักรัฐมนตรี

ทำเอาทั้งโลกโซเชียลซึ้งและแสดงความจงรักภักดีกันอย่างเนืองแน่น…Loading...

No comments:

Post a Comment